PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ESSENTIES WORDEN VERWERKT.

Essenties  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deelneemt of wilt deelnemen aan activiteiten van Essenties , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Essenties  verstrekt. Essenties  kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam  – Uw adresgegevens  – Uw telefoonnummer  – Uw emailadres

WAAROM ESSENTIES  GEGEVENS NODIG HEEFT
Om KLANTEN  op de hoogte te houden van activiteiten van Essenties.

HOE LANG ESSENTIES GEGEVENS BEWAART
Uw gegevens blijven 10 jaar bewaard  of tot  u  Essenties verzoekt dit voor u te doen. 

DELEN MET ANDEREN
Essenties verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor het organiseren van een activiteit waaraan u deelneemt of wilt deelnemen. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Essenties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IPadres van uw computer wordt geanonimiseerd, waardoor het niet te herleiden is naar uw computer. U krijgt om die reden ook geen “cookie acceptatie” schermpje in beeld bij het bezoeken van de website van Essenties. De gegevens die bijgehouden worden gebruikt door Essenties voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Essenties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Essenties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met het geanonimiseerde IP-adres (de laatste cijfers worden weggelaten) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics daar aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Essenties te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Essenties  heeft hier geen invloed op. Essenties heeft Google geen toestemming gegeven om via Essenties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op alle nieuwsbrieven van Essenties staat de mogelijkheid vermeld om u uit te schrijven. Of u stuurt een bericht met een verzoek uw gegevens aan te passen of te verwijderen naar info@essenties.nl

BEVEILIGEN
Essenties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Essenties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Essenties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met info@essenties.nl

Alexander van Kleef  06 28835216