Zinvol – Effectief – Veerkrachtig - Zijn

“Op verhaal komen” is de basis van de persoonlijke begeleiding. Van daaruit gaan we verbinding maken met de wezenlijke vraagstukken van dit moment, die mensen persoonlijk en in hun rol in de organisatie raken.
Wij zien individuele coaching als een korte, doelgerichte , krachtige ondersteuning bij persoonlijke en professionele ontwikkeling; leren en transformatie op individueel niveau. Het is gericht op het herkennen en (her)ontdekken van uw eigen kracht en keuzemogelijkheden.  Persoonlijk waardenonderzoek en zich (opnieuw) verbinden aan deze waarden, vormt daarbij een soort kompas dat richting geeft. De focus ligt  op beweging en het ondernemen van actie en het behalen van de gewenste resultaten. Uitgangspunten vormen uw waarden, ambities en talenten. We stimuleren  het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend, zelfreflecterend  en zelfoplossend vermogen .

Zo wordt de mentale veerkracht vergroot en ontstaan er meer keuzemogelijkheden in gedrag.

Ieder coachingstraject wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin gezamenlijk de te bereiken ontwikkelingsdoelen worden bepaald. De thema’s die u belangrijk vindt zijn daarbij het uitgangspunt. Vaak zijn dit ook door u ingebrachte, concrete werksituaties. Via individuele coaching leert u uw eigen belemmeringen te zien, uw talenten bloot te leggen en keuzes te maken. Bijvoorbeeld in conflictsituaties of bij stress en burn-out problematiek. Over uw effectiviteit als leidinggevende of over persoonlijk leiderschap.
De begeleiding is vooral gericht op helderheid in de eigen situatie, het eigen gedrag en gevolgen daarvan op omgeving. Dit doen we op drie niveaus: denken (hoofd), voelen (hart), handelen (handen).

Hoe komt u bij de kern? Waar gaat het echt om? Waar bent u naar op weg? Vanuit dat contact met de essentie kan er diep van binnenuit iets veranderen. Bezield leren van en in het leven.

Dit gebeurt er in mijn leven/werk.
Wat zegt dit me?
Wat kan ik ervan leren?
Wat kan ik veranderen?
Wat kan ik laten zoals het is?

We maken in ons coachings gesprekken o.a. gebruik van: Oplossingsgericht coachen,  Ervaringsgericht leren, ACT (acceptatie en commitment training),  Waarderend coachen, Werken met Waarden, Voice Dialogue, Creatieve interventies, EMDR en systemisch werk