Waar staan wij voor en hoe gaan wij daarvoor?

Onze begeleiding is erop gericht teams /organisaties in hun ontwikkelingsproces te steunen.  Onze ingang is verkenning van de organisatie/team en individuele waarden. Zodat die richtinggevend kunnen zijn voor de ontwikkeling.  Het doel is het versterken van de onderlinge relaties, communicatie, de samenwerking en de prestaties.

Waardengericht Werken; Zinvol Effectief Zijn

Onze interventies zijn erop gericht om bij organisaties en teams diepgang, bezieling en daadkracht met elkaar te verenigen. Daarom werken we altijd op drie niveaus Hoofd, Hart en Handen.

In deze huidige tijd wordt iets nieuws van organisaties gevraagd. Een andere manieren van denken, communiceren en samenwerken ontstaat.

Een echte doorbraak en transformatie in een mens of organisatie kan volgens ons vooral plaatsvinden als de totale mens in de medewerkers wordt aangesproken. Daarom is het ook zo belangrijk om bij een noodzaak tot ontwikkeling of verandering ook het gevoel aan te spreken. Het proces van leren, ontwikkelen en veranderen voltrekt zich in een dynamische cyclus van Denken (hoofd), Voelen (hart) en Doen (handen).

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te bespreken of wij samen met u, waarden een prominentere plaats in uw bedrijf kunnen geven.

Teams

Soms heeft team een nieuwe impuls nodig. De samenwerking verloopt bijvoorbeeld niet helemaal vlekkeloos. Misschien zijn de onderlinge verstandhoudingen en communicatie voor verbetering vatbaar. De resultaten zijn niet optimaal.

Thema’s kunnen zijn:
• Waar staan wij voor?
•    Wat wil ik bijdragen aan het team?
•    Wat belemmert en stimuleert ons in de samenwerking?
•    Zijn er conflicten of is er sprake van stagnatie?
•    Is de motivatie optimaal?
•    Welke groepsdynamische processen spelen er? En wat is het beste antwoord op de situatie?

Onze interventies zijn gericht op duurzame en fundamentele verandering

Inspirerende teamdagen

Wij verzorgen ook inspirerende dagen op maat. Een dag met diepgang maar ook met sfeer. In overleg met u zoeken we naar een goed evenwicht tussen inhoud, betrokkenheid, plezier en creativiteit. De invulling van de dag is afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken en wat bij u en uw medewerkers past. Wij bieden in ieder geval een ruime variatie in werkvormen die zorgen voor dynamiek en een actieve deelname.