Veerkracht en Waardengericht werken

Hoe je flexibel omgaat met uitdagingen op de werkvloer
Meer dan ooit staan medewerkers de laatste jaren voor grote uitdagingen. Ze hebben te maken met een omgeving die zich snel ontwikkelt en continu verandert. Veranderen van functie, functieinhoud, bij- en omscholen, reorganisaties, het hoort er allemaal steeds meer bij. Hoe kun je als medewerker je werk blijven doen met plezier en in contact met je waarden?

Een training gebaseerd op de nieuwe methode ACT: Accept – Choose – Take action
Uitgangspunten vormen de waarden, ambities en talenten van de deelnemers. Door de training  neemt het zelf accepterend, zelfsturend, zelflerend, zelf reflecterend  en zelfoplossend vermogen toe. Met andere woorden: de deelnemers  ervaren keuzevrijheid in het handelen en leren talenten verder ontwikkelen, en belemmeringen te doorbreken of te accepteren. Dit resulteert in effectiever gedrag en gewenste resultaten.

In deze training leren medewerkers vaardigheden om flexibel om te gaan met omstandigheden en veranderingen

  • Je leert je energie te gebruiken voor dat wat echt belangrijk voor je is.
  • Veerkrachtig en bewust omgaan met veranderingen (innovaties, reorganisaties, nieuwe technologieën en bijscholing)
  • Werkplezier vergroten; ondanks hectiek met bevlogenheid kunnen blijven werken, trouw aan je waarden
  • Een meer flexibelere relatie met zichzelf te creëren
  • Slim omgaan met emoties, gedachten en stress
  • Versterken van relaties op de werkvloer
  • Afstemmen van persoonlijke en bedrijfswaarden
  • Realistische doelen stellen op basis van je waarden
  • Minder vanuit de automatische piloot te reageren
  • Je aandacht te richten op dat waar je invloed op hebt

De training is gebouwd op 6 pijlers:
1. Verhelderen van waarden
2. Toegewijde actie: doen wat ertoe doet; je gedrag veranderen in de richting van je waarden
3. Defusie: functioneel gebruik maken van het denken en vergroten van je keuzevrijheid
4. Zelfbeeld: aandacht voor de relatie die iemand met zichzelf heeft
5. Bereidheid en acceptatie: bewustzijn over de dingen die je niet kunt veranderen, stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken
6. Aandacht voor het hier en nu

Uitgangspunten:
Wees aanwezig: aandacht voor wat er gebeurt in het huidige moment.
Stel je open: voor je eigen gedachten en gevoelens, en ook voor die van anderen.
Doe wat ertoe doet: handel actief naar je eigen waarden.