Richard Barrett heeft een mooie aanpak ontwikkeld dat zich goed leent om teams, afdelingen en hele organisaties te onderzoeken op de huidige waarden en de gewenste waarden. 

Het zicht krijgen op de waarden die onze gedragingen onbewust sturen, gebeurt door een assessment en daarna het bespreken van de uitkomsten in kleinere groepen.

Aan de hand van waarden gaan we met elkaar in gesprek en geven we betekenis aan ons gedrag en onze relaties. in dit proces van betekenisgeving delen we met elkaar waarden, visies, grenzen en leggen we een basis voor gedeelde acties. Gedeeld handelen leidt tot gedeelde resultaten.

In samenwerking met Jos Niesten en het valuescentre uit Amerika, kunnen wij voor u een op maat gemaakt waardenonderzoek verzorgen.

Achtergrond informatie over het model is te vinden bij www.valuescentre.com